KONTAKT

Formularz kontaktowy RESTAURACJA ŚLĄSKA ul. Chodkiewicza 33

Szanowni Państwo, postaramy się odpowiedzieć na maila najszybciej jak to możliwe. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 (32) 279-11-37.

Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia 679/2016 Rodo informuję, że:
 • Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach realizacji usług hotelowych jest KMM Investments Sp.z.o.o., ul. Chodkiewicza 33, 44-100 Gliwice, NIP: 631-265-75-23.
 • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem 679/2016 Rodo, jak i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 roku, poz. 1000) przez KMM Investments Sp.z.o.o., NIP: 631-265-75-23, ul. Chodkiewicza 33, 44-100 Gliwice w celach realizacji zadań i usług określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do KMM Investments Sp.z.o.o., ul. Chodkiewicza 33, 44-100 Gliwice, NIP: 631-265-75-23.

 • Większa mapa

  RESTAURACJA ŚLĄSKA

  Adres

  ul. Chodkiewicza 33, 44-100 Gliwice

  Email

  restauracja@restauracja-slaska.pl

  Telefon

  +48 533-366-065

  Imprezy: +48 533-366-065

  HOTEL ECONOMY***

  Adres

  ul. Chodkiewicza 33, 44-100 Gliwice

  Email

  economy@hotelmalinowski.pl

  Telefony

  +48 (32) 279-11-37

  +48 (32) 279-11-40

  WWW www.hotelmalinowski.pl

  DANE DO PRZELEWU

  95 8457 0008 2003 0091 2026 0001
  Bank Spółdzielczy w Gliwicach

  Hotel Malinowski Economy*** prowadzi firma:
  KMM Investments Sp.z.o.o. ul. Chodkiewicza 33, 44-100 Gliwice
  KRS: 0000561871 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
  REGON: 361701148, NIP: 631-265-75-23 Kapitał zakładowy 875 000 zł